NL
 

Aanmelden nieuwe leerlingen VO klas 1

Wil je je graag aanmelden bij Spring High en heb je VMBO-t , HAVO of VWO advies? Zet ons op 1 op je voorkeurslijst. De afgelopen jaren kon dit online via een Ouderinlog in ELKadam. We wachten even af hoe de procedure gaat in maart 2023. Infornmatie krijg je op je eigen school of kun je tzt vinden op onze website (www.springhigh.nl). 

Zodra je bent aangemeld, nemen wij de aanmelding in behandeling. We doen dit aan de hand van een check op het basisschooladvies, de vaste set gegevens uit het leerlingvolgsysteem en overige onderwijskundige informatie. Als het advies naar ons oordeel goed onderbouwd is op basis van deze gegevens, is de leerling op alle Amsterdamse scholen die mavo, havo en vwo aanbieden toelaatbaar. Als het advies niet naar behoren is onderbouwd, nemen we contact op met de basisschool.

Wij hebben plaats voor 75 nieuwe leerlingen. Op 12 april is de loting & matching bekend. Op woensdag 5 juli (ovb) wordt voor alle geplaatste leerlingen een kennismakingsmiddag georganiseerd. Dit is je eerste echte kennismaking met Spring High, de details over deze middag volgen later.

 

Aanmelden zij-instroom vanaf groep 1 basisonderwijs 

Aanmelden voor zij-instroom is bij ons mogelijk vanaf groep 1 van het basisonderwijs t/m klas 2 of 3 van de middelbare school. Je kunt je zoon/dochter aanmelden voor zij-instroom door een mail te sturen naar info@springhigh.nl met daarbij wat achtergrondinformatie over de reden van de gewenste zij-instroom.

We zullen, als er plaats is, de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) uitnodigen voor een intakegesprek en jullie verder informeren over de mogelijkheden voor zij-instroom.

 

 

Wil ons beter leren kennen? Schrijf je dan in voor ons open huis.