NL
 

Aanmelden nieuwe leerlingen VO klas 1

Heb je VMBO-t , HAVO of  VWO advies, dan kan jouw ouder/verzorger je aanmelden bij Spring High op de volgende dagen (let op: Spring High moet dan wel op nummer 1 staan):

Van 8 t/m 18 maart 2021 op maan-, dins-, of donderdagen tussen 9.00- 16.00 uur.

Kom langs en vraag naar Lisauke Meijer.

Mocht je verhinderd zijn en op een ander moment langs willen komen, neem dan even contact op (020-5893038) voor het maken van een andere afspraak.

Het is belangrijk dat je de volgende documenten bij je hebt als je je komt inschrijven:

  • Het officiële aanmeldformulier voortgezet onderwijs met het schooladvies en de ingevulde en ondertekende voorkeurslijst (deze krijg je op je huidige school)
  • Paspoort of ID kaart van leerling
  • Het aanmeldformulier van Spring High. Graag van te voren invullen

Zodra je bent aangemeld, nemen wij de aanmelding in behandeling. We doen dit aan de hand van een check op het basisschooladvies, de vaste set gegevens uit het leerlingvolgsysteem en overige onderwijskundige informatie. Als het advies naar ons oordeel goed onderbouwd is op basis van deze gegevens, is de leerling op alle Amsterdamse scholen die mavo, havo en vwo aanbieden toelaatbaar. Als het advies niet naar behoren is onderbouwd, nemen we contact op met de basisschool.

Wij hebben plaats voor 75 nieuwe leerlingen. Op 8 april  is de loting & matching bekend. Op woensdag 30 juni wordt voor alle geplaatste leerlingen een kennismakingsmiddag georganiseerd. Dit is je eerste echte kennismaking met Spring High, de details over deze middag volgen later.

 

Aanmelden zij-instroom

Aanmelden voor zij-instroom is bij ons mogelijk voor groep 7 of 8 en klas 2 of 3. U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor zij-instroom door een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier te sturen naar info@springhigh.nl met daarbij wat achtergrondinformatie over de reden van de gewenste zij-instroom.

We zullen, als er (waarschijnlijk) plaats is, de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) uitnodigen voor een intakegesprek en u informeren over de mogelijkheden voor zij-instroom.

 

Kinderen groep 1 t/m 6

Wij bieden onderwijs aan voor kinderen vanaf groep 7. Voor jongere kinderen bestaat er de mogelijkheid het Spring High onderwijs te volgen op onze andere locatie: Spring High GO. Klik op onderstaande link voor meer informatie over die locatie.

Spring High GO

Wil ons beter leren kennen? Schrijf je dan in voor ons open huis.